Αξιολόγηση

1. Για να βοηθήσουμε τη Λένα, ώστε να καταλάβει τι είναι το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου, επιλέγουμε από τα κείμενα που έχουμε καταγράψει στις ομάδες μας (Δραστηριότητα 1 - Άσκηση 5), ποιο είναι εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στο "Βίντεο που δεν έχει Ήχο!".
  • Έπειτα με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού μας καταγράφουμε τη φωνή ενός ή μιας από τους συμμαθητές ή τις συμμαθήτριές μας και φτιάχνουμε ένα "Βίντεο με Ήχο!". Χρησιμοποιώντας π.χ. το ελεύθερο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας και ήχου Windows Movie Maker, μπορούμε να επεξεργαστούμε την ταινία και τον ήχο μαζί και να φτιάξουμε το δικό μας βίντεο.
  • Ή και πάλι με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού μας μπορούμε, χρησιμοποιώντας ένα ελεύθερο λογισμικό δημιουργίας υποτίτλων, όπως είναι το διαδικτυακό:  http://www.universalsubtitles.org/el/ να γράψουμε πολύ εύκολα και γρήγορα όσα έχουμε καταγράψει στη Δραστηριότητα 1, σαν λεζάντες στο βίντεό μας.

2. Οργανώνουμε μία αντιπαράθεση (debate), μία συζήτηση διαφορετικών απόψεων για το θέμα της Υπερθέρμανσης του Πλανήτη, όπου η μία πλευρά (αποτελούμενη από μαθητές που διαμόρφωσαν αυτή την άποψη), θα υπερασπίζονταν τη μία πλευρά των επιστημόνων και η άλλη πλευρά των μαθητών της αντίθετή της. Μπορεί να γίνει και σαν παιχνίδι ρόλων με συμμετοχή όλης της τάξης για εξαγωγή (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) ενός συμπεράσματος.
Η αξία της διαδικασίας είναι η συζήτηση, η αντιπαράθεση κι η αιτιολόγηση απόψεων, που συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση ατόμων με κριτική διάθεση απέναντι σε ζητήματα που τους αφορούν καθημερινά.


Συμπέρασμα;