Καλώς ήρθατε!

Με αυτή την "εξερεύνηση" σε πληροφορίες και γεγονότα θα προσπαθήσουμε να παρατηρήσουμε πώς η Υπερθέρμανση του Πλανήτη συνδέεται με το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου και ποια είναι η ευθύνη που πιθανόν έχει ο άνθρωπος γι' αυτή!
Θα αναζητήσουμε εκείνες τις πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα το Φαινόμενο και όλη τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το ζήτημα της αύξησης της θερμοκρασίας της γης.
Στο τέλος θα καταγράψουμε ποια άποψη διαμορφώνουμε κι εμείς πάνω στο θέμα...

Είστε έτοιμοι;