1η Δραστηριότητα

Α. Για να κατανοήσουμε ακριβώς τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου και για να αιτιολογούμε πάντα την άποψή μας, χρησιμοποιούμε τους παρακάτω συνδέσμους για τη συλλογή των πληροφοριών. Διαβάζουμε προσεκτικά και απαντούμε σε όλες τις ερωτήσεις, αφού έχουμε επιλέξει μόνο όσες πληροφορίες χρειαζόμαστε και τις έχουμε συζητήσει στην ομάδα μας.
Αυτές θα τις καταγράψουμε στη Δραστηριότητα 1:

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
Β. Χρησιμοποιούμε την παρακάτω προσομοίωση για να απαντήσουμε στην Ερώτηση 4. Πατάμε στον τίτλο της και μόλις ανοίξει η ιστοσελίδα, κάνουμε κλικ εκεί που λέει: 


To Φαινόμενο του ΘερμοκηπίουΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΗΧΟ!
Γ. Φαινόμενο του θερμοκηπίου - Υπερθέρμανση του πλανήτη.
Γι' αυτό το θέμα αξίζει να δούμε τα στοιχεία που έχει καταγράψει η NASA (Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος). Έπειτα συζητάμε στην ομάδα για τις αλλαγές της θερμοκρασίας και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην εξέλιξη των χρόνων του πλανήτη μας. Τοποθετούμαστε σαν ομάδα στο σύνολο της τάξης. Είναι φυσικές αυτές οι αλλαγές ή η γη έχει επιβαρυνθεί;

Η Κλιματική Μηχανή του ΧρόνουΔ. Έχουν καταγραφεί φαινόμενα υψηλών θερμοκρασιών ή μεγάλων πλημμυρών στην εξέλιξη των χρόνων και στη χώρα μας; Ας δούμε το παρακάτω αρχειακό υλικό...

Έβρος 1955

 

Έβρος 2012