Διαδικασία

Αφού σχηματίσουμε ομάδες των τριών - τεσσάρων μαθητών, διαβάζουμε προσεκτικά κάθε μία από τις δραστηριότητες που μας δίνονται και ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες.


(Σε κάθε δραστηριότητα αναλαμβάνουμε ρόλους. Ένας αναλαμβάνει το χειρισμό του υπολογιστή, ένας καταγράφει κι ένας ή δύο αξιολογούν τις πληροφορίες.)


Για τον πιο εύκολο χειρισμό του Η/Υ υπενθυμίζουμε τα παρακάτω:
  • Όπου υπάρχει ενεργός σύνδεσμος (δηλαδή λέξεις έντονα υπογραμμισμένες με πράσινο χρώμα, π.χ. Θερμοκήπιο), πατάμε με το ποντίκι μας επάνω τους (ένα δεξί κλικ) και συλλέγουμε τις πληροφορίες μας.
  • Όπου υπάρχει βίντεο, μπορούμε να το δούμε πατώντας πάνω στο κουμπί αυτό.
  • Επίσης το βίντεο μπορούμε να το δούμε στο μέγεθος που βρίσκεται ή σε μεγαλύτερο μέγεθος πατώντας κάτω δεξιά στην οθονίτσα το κουμπί αυτό.
  • Όπου υπάρχει δραστηριότητα σε επεξεργαστή κειμένου (word), πρώτα κρατάμε τις σημειώσεις μας σε ένα πρόχειρο, συζητάμε με την ομάδα κι έπειτα γράφουμε τις τελικές μας απαντήσεις στο αρχείο το οποίο και στη συνέχεια αποθηκεύουμε στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ μας, πατώντας.


Μόνο αφού ολοκληρώσουμε τη μία δραστηριότητα, περνάμε στην επόμενη. Καλή συνέχεια!